Ted Yao

Scarborough

12 x 8, watercolour

Scarborough